Dopravní zpravodajství provozují Ostravské komunikace, a.s.

Ostravské křižovatky

Sekce křižovatky informuje o aktuálním stupni propustnosti a zatíženosti jednotlivých směrů na významných křižovatkách v Ostravě.

Ostravské křižovatky s kamerou

0 Křižovatka 28. října / Mariánskohorská
1 Křižovatka Mariánskohorská / Nádražní
2 Křižovatka 17. listopadu / Vřesinská
3 Křižovatka Opavská / 17. listopadu
4 Křižovatka Opavská / Martinovská
5 Křižovatka Opavská / Sjízdná
6 Křižovatka Výškovická / U Studia
7 Křižovatka Výškovická / Rudná A
8 Křižovatka Výškovická / U Výtopny
9 Křižovatka Plze?ská / Mitrovická
10 Křižovatka Plzeňská / Junácká
11 Křižovatka Plzeňská / Horní
12 Křižovatka Rudná / Závodní
13 Křižovatka Rudná / Lidická
14 Křižovatka Rudná / Místecká A
15 Křižovatka Rudná / Místecká B
16 Křižovatka 28. října / Novinářská
17 Křižovatka 28. října / Poděbradova
18 Křižovatka Českobratrská / Várenská
19 Křižovatka Českobratrská / Nádražní
20 Křižovatka Českobratrská / Sokolská
21 Křižovatka 28. října / Bohumínská
22 Křižovatka Mariánskohorská / Cihelní
23 Křižovatka Muglinovská / Sokolská
24 Křižovatka Muglinovská / Bohumínská
25 Křižovatka Hlučínská / Slovenská
26 Křižovatka Ruská / Závodní
27 Křižovatka Opavská / Porubská
28 Křižovatka Výškovická / Čujkovova
29 Křižovatka Výškovická / Plzeňská
30 Křižovatka 1. máje / 28. října
31 Křižovatka 28. října / Nádražní
32 Křižovatka Podjezd Hlučínská
33 Křižovatka Českobratrská / Poděbradova
34 Křižovatka Michálkovická / Hladnovská
35 Křižovatka Ruská / Výstavní
36 Křižovatka Těšínská / Fryštátská
37 Křižovatka Hornopolní / Novinářská
38 Křižovatka Novinářská / Várenská
39 Křižovatka 17. listopadu / K myslivně
40 Křižovatka Plzeňská / Čujkovova
41 Křižovatka Horní / Provaznická
42 Křižovatka Rudná / Vratimovská
43 Křižovatka 28. října/Vítkovická
44 Křižovatka Výškovická / vjezd AVION
45 Křižovatka Bohumínská x Dědičná
46 Křižovatka Bohumínská x Těšínská
47 Křižovatka Ruská / Jeremenkova
48 Křižovatka Výškovická x Pavlovova
49 Křižovatka Výškovická x Svornosti
50 Křižovatka 28. října / U koupaliště
51 Křižovatka 28. října / Železárenská
52 Křižovatka Plzeňská / U koupaliště
53 Křižovatka Plzeňská / Horní u mostu 3101
54 Křižovatka Plzeňská / Horní u Intersparu
55 Křižovatka Výstavní x Halasova
56 Křižovatka Výstavní x Železárenská
57 Křižovatka Janáčkova x Porážkova
58 Křižovatka Vratimov Datyňská u ZŠ
59 Křižovatka Vratimov Frýdecká u DDM
60 Křižovatka Vratimov Buničitá x U strouhy
61 Křižovatka Podjezd Mariánskohorská
62 Křižovatka Bílovecká X Nad Porubkou
63 Křižovatka Nad Porubkou X spoj Rudná
64 Křižovatka Těžařská x K Trojhalí
65 Křižovatka Poděbradova x Švabinského
66 Křižovatka Porážková x Švabinského
67 Křižovatka 28. října x Na jízdárně