Dopravní zpravodajství provozují Ostravské komunikace, a.s.

Ostravské křižovatky

Sekce křižovatky informuje o aktuálním stupni propustnosti a zatíženosti jednotlivých směrů na významných křižovatkách v Ostravě.

Směr Palace

zobrazit jen tento směr

Směr Frýdecká

zobrazit jen tento směr

Směr Frýdlantské mosty

zobrazit jen tento směr

Směr Divadlo

zobrazit jen tento směr

Snímky kamer jsou převzaté od společnosti Ovanet , která provozuje server online kamer .

Ostravské křižovatky s kamerou

0 Křižovatka Mariánskohorská / 28. října
1 Křižovatka Mariánskohorská / Nádražní
2 Křižovatka Vřesinská / 17. listopadu
3 Křižovatka Opavská / 17. listopadu
4 Křižovatka Opavská / Martinovská
5 Křižovatka Opavská / Sjízdná
6 Křižovatka Výškovická / U Studia
7 Křižovatka Výškovická / rampa Rudná A
8 Křižovatka Výškovická / U Výtopny
9 Křižovatka Plzeňská / Mitrovická
10 Křižovatka Plzeňská / Junácká
11 Křižovatka Plzeňská / Horní
12 Křižovatka Rudná / Závodní
13 Křižovatka Rudná / Lidická
14 Křižovatka Rudná / Místecká A
15 Křižovatka Rudná / Místecká B
16 Křižovatka Novinářská / 28. října
17 Křižovatka 28. října / Poděbradova
18 Křižovatka Českobratrská / Várenská
19 Křižovatka Českobratrská / Nádražní
20 Křižovatka Českobratrská / Sokolská třída
21 Křižovatka Bohumínská / 28. října
22 Křižovatka Mariánskohorská / Cihelní
23 Křižovatka Muglinovská / Sokolská třída
24 Křižovatka Muglinovská / Bohumínská
25 Křižovatka Hlučínská / Slovenská
26 Křižovatka Ruská / Závodní
27 Křižovatka Opavská / Porubská
28 Křižovatka Výškovická / Čujkovova
29 Křižovatka Výškovická / Plzeňská
30 Křižovatka 1. máje / 28. října
31 Křižovatka Nádražní / 28. října
32 Křižovatka Podjezd Hlučínská
33 Křižovatka Českobratrská / Poděbradova
34 Křižovatka Michálkovická / Hladnovská
35 Křižovatka Ruská / Výstavní
36 Křižovatka Těšínská / Fryštátská
37 Křižovatka Hornopolní / Novinářská
38 Křižovatka Novinářská / Várenská
39 Křižovatka 17. listopadu / K Myslivně
40 Křižovatka Plzeňská / Čujkovova
41 Křižovatka Horní / Provaznická
42 Křižovatka Rudná / Vratimovská
43 Křižovatka Vítkovická / 28. října
44 Křižovatka Výškovická / vjezd AVION
45 Křižovatka Bohumínská / Dědičná
46 Křižovatka Bohumínská / Těšínská
47 Křižovatka Ruská / Jeremenkova
48 Křižovatka Výškovická / Pavlovova
49 Křižovatka Výškovická / Svornosti
50 Křižovatka 28. října / U Koupaliště
51 Křižovatka 28. října / Železárenská
52 Křižovatka Plzeňská / U koupaliště
53 Křižovatka Plzeňská / Horní u mostu 3101
54 Křižovatka Plzeňská / Horní u Alberta
55 Křižovatka Výstavní / Halasova
56 Křižovatka Výstavní / Železárenská
57 Křižovatka Porážkova / Janáčkova
58 Křižovatka Vratimov Datyňská
59 Křižovatka Vratimov Frýdecká
60 Křižovatka Vratimov Buničitá / U strouhy
61 Křižovatka Podjezd Mariánskohorská
62 Křižovatka Bílovecká / Nad Porubkou
63 Křižovatka Nad Porubkou / spoj Rudná
64 Křižovatka Těžařská / K Trojhalí
65 Křižovatka Poděbradova / Švabinského
66 Křižovatka Porážková / Švabinského
67 Křižovatka 28. října / Na Jízdárně
68 Křižovatka Martinovská / Provozní
69 Křižovatka Plzeňská / Pavlovova