Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Reklama na veřejném osvětlení

Oddělení reklamy se komerčně zabývá reklamou na sloupech veřejného osvětlení tj. naváděcími a informačními systémy pro firmy, živnostníky, veřejný sektor. Dlouhodobým cílem je vybudování městského informačního systému na veřejném osvětlení.

Reklamní a informační systém

Jeho úkolem je přivést zákazníka nebo dodavatele k cíli. Práce reklamního oddělení spočívá v:

  • navrhování tras navigačních systémů
  • zajištění grafických návrhů dle přání zákazníka (ve sjednaném grafickém studiu)
  • vyřízení veškerých legislativních náležitostí
  • výroba, montáž a údržba reklamy

V rámci těchto služeb reklamní oddělení provádí:

  • důslednou evidenci reklamních nosičů na sloupech VO, z toho vyplývá mj. odstraňování tzv. "černé reklamy" ze sloupů veřejného osvětlení
  • postupně sjednocuje reklamní nosiče na sloupech veřejného osvětlení a tím zlepšuje celkový vzhled města (reklamní nosiče jsou sjednocovány na typ eurostandard 80 x 120 cm)

Technické řešení reklamního nosiče

Jedná se o kovovou pozinkovanou konstrukci rámu z uzavřených obdélníkových profilů. Na rámu jsou zavěšeny dvě samostatně vyměnitelné komatexové plochy buďto 80 x 120 cm.

Výhody:

  • snadná dosažitelnost cíle řidičem či chodcem
  • reklamu lze flexibilně umístit na sloup v provedení bočním či středovém
  • plocha reklamy umožňuje sdělit jednoznačně základní informace (směr, sídlo, telefon, vzdálenost...)

Kontakty
Vedoucí oddělení reklam a PA Ing. Michal Hrubý tel.: 595 621 370 hruby@okas.cz
Technik reklam Ing. Jiří Hlavinka tel.: 595 621 372 hlavinka@okas.cz
Technik reklam Stanislav Duba tel.: 595 621 373 duba@okas.cz
Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

tel. dispečink: 596 622 922

IČ: 253 96 544
DIČ: CZ25396544

Dopravní zpravodajství
Novinky

27.03.2017

Čtyři sta tun smetků, prachu a špíny již zmizelo z hlavních cest v Ostravě

/ 27.03.2017 /

Již měsíc vyjíždějí denně, pokud to klimatické podmínky dovolí, do terénu samosběry a kropicí vozy Ostravských komunikací a zbavují hlavní tahy prachu a špíny po zimě. K dnešnímu dni již bylo takto odklizeno více než čtyři sta tun smetků.

Autor: Jiří Maléř

03.03.2017

Město založilo obchodní společnost

/ 03.03.2017 /

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém březnovém zasedání založení nové obchodní společnosti se 100procentní majetkovou účastí města Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. Nová firma bude sesterskou společností další městské společnosti – Ostravské komunikace, a. s. Informoval o tom primátor Tomáš Macura.

» více novinek

 

mapa webu