Dopravní zpravodajství provozují Ostravské komunikace, a.s.

Ostravské křižovatky

Sekce křižovatky informuje o aktuálním stupni propustnosti a zatíženosti jednotlivých směrů na významných křižovatkách v Ostravě.

Momentálně se obraz kamer zobrazuje pouze v samostatném okně z důvodu SSL certifikátu. Na nápravě pracujeme.

Snímky kamer jsou převzaté od společnosti Ovanet , která provozuje server online kamer .

Ostravské křižovatky s kamerou

0 Křižovatka Mariánskohorská / 28. října
1 Křižovatka Mariánskohorská / Nádražní
2 Křižovatka Vřesinská / 17. listopadu
3 Křižovatka Opavská / 17. listopadu
4 Křižovatka Opavská / Martinovská
5 Křižovatka Opavská / Sjízdná
6 Křižovatka Výškovická / U Studia
7 Křižovatka Výškovická / rampa Rudná A
8 Křižovatka Výškovická / U Výtopny
9 Křižovatka Plzeňská / Mitrovická
10 Křižovatka Plzeňská / Junácká
11 Křižovatka Plzeňská / Horní
12 Křižovatka Rudná / Závodní
13 Křižovatka Rudná / Lidická
14 Křižovatka Rudná / Místecká A
15 Křižovatka Rudná / Místecká B
16 Křižovatka Novinářská / 28. října
17 Křižovatka 28. října / Poděbradova
18 Křižovatka Českobratrská / Várenská
19 Křižovatka Českobratrská / Nádražní
20 Křižovatka Českobratrská / Sokolská třída
21 Křižovatka Bohumínská / 28. října
22 Křižovatka Mariánskohorská / Cihelní
23 Křižovatka Muglinovská / Sokolská třída
24 Křižovatka Muglinovská / Bohumínská
25 Křižovatka Hlučínská / Slovenská
26 Křižovatka Ruská / Závodní
27 Křižovatka Opavská / Porubská
28 Křižovatka Výškovická / Čujkovova
29 Křižovatka Výškovická / Plzeňská
30 Křižovatka 1. máje / 28. října
31 Křižovatka Nádražní / 28. října
32 Křižovatka Podjezd Hlučínská
33 Křižovatka Českobratrská / Poděbradova
34 Křižovatka Michálkovická / Hladnovská
35 Křižovatka Ruská / Výstavní
36 Křižovatka Těšínská / Fryštátská
37 Křižovatka Hornopolní / Novinářská
38 Křižovatka Novinářská / Várenská
39 Křižovatka 17. listopadu / K Myslivně
40 Křižovatka Plzeňská / Čujkovova
41 Křižovatka Horní / Provaznická
42 Křižovatka Rudná / Vratimovská
43 Křižovatka Vítkovická / 28. října
44 Křižovatka Výškovická / vjezd AVION
45 Křižovatka Bohumínská / Dědičná
46 Křižovatka Bohumínská / Těšínská
47 Křižovatka Ruská / Jeremenkova
48 Křižovatka Výškovická / Pavlovova
49 Křižovatka Výškovická / Svornosti
50 Křižovatka 28. října / U Koupaliště
51 Křižovatka 28. října / Železárenská
52 Křižovatka Plzeňská / U koupaliště
53 Křižovatka Plzeňská / Horní u mostu 3101
54 Křižovatka Plzeňská / Horní u Alberta
55 Křižovatka Výstavní / Halasova
56 Křižovatka Výstavní / Železárenská
57 Křižovatka Porážkova / Janáčkova
58 Křižovatka Vratimov Datyňská
59 Křižovatka Vratimov Frýdecká
60 Křižovatka Vratimov Buničitá / U strouhy
61 Křižovatka Podjezd Mariánskohorská
62 Křižovatka Bílovecká / Nad Porubkou
63 Křižovatka Nad Porubkou / spoj Rudná
64 Křižovatka Těžařská / K Trojhalí
65 Křižovatka Poděbradova / Švabinského
66 Křižovatka Porážková / Švabinského
67 Křižovatka 28. října / Na Jízdárně
68 Křižovatka Martinovská / Provozní
69 Křižovatka Plzeňská / Pavlovova