Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Ostatní činnosti

Ostatní činnosti zahrnují provádění správy na majetku, který nám byl svěřen Magistrátem města Ostravy. Jedná se především o prohlídky místních komunikací, mostů a lávek, dopravního značení, světelně signalizačních zařízení a kolektorů.

Dále provádíme technický dozor při opravách svěřeného majetku, vedeme jeho evidenci, zajišťujeme průzkumy a měření vč. následných PD, investorskou, dopravně inženýrskou a projekční činnost.

V oblasti statické dopravy provozujeme vybrané parkovací plochy vč. parkovacího domu a parkovacích automatů.

Zajišťujeme nepřetržitý provoz a údržbu na přestupním uzlu Svinovské mosty a na ukazatelích tzv. inteligentních zastávek.

 

Navigace na sloupech veřejného osvětlení

Zabýváme se umísťováním navigačních panelů na sloupy veřejného osvětlení, a to pouze v určených oblastech na území města a za podmínek daných statutárním městem Ostrava.

 

Informace k navigacím na sloupech veřejného osvětlení Vám poskytnou:
Bc. David Čáň technik 595 621 375 can@okas.cz
Ing. Jiří Hlavinka technik 595 621 372 hlavinka@okas.cz
Irena Ožuchová     fakturantka      595 621 371       ozuchova@okas.cz

 

 

 

Monitoring reklamy

Pro statutární město Ostrava zajišťujeme obstarání kontroly dodržování zákazu šíření reklamy dle Nařízení města č. 2/2020 a dodržování dalších právních předpisů na úseku umístění reklamy v rozsahu zmocnění.

Kontakt na pracovníky zajišťující monitoring reklamy:
Pavel Malcharek technik      595 621 376        malcharekp@okas.cz
Roman Brunclík technik 595 621 377 brunclik@okas.cz
Barbora Reichelová technik    595 621 379 reichelova@okas.cz
Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

21.01.2022

Nabídka práce - mistr provozu veřejného osvětlení

/ 21.01.2022 /

https://www.okas.cz/o-spolecnosti/pracovni-prilezitosti.html

05.10.2021

Opava podemílá cestu v Martinově, Ostravské komunikace proto zpevní břeh i cestu

/ 05.10.2021 /

OSTRAVA, 4. 10. 2021 – Svažitý břeh řeky Opavy v Ostravě – Martinově se pomalu ale jistě sesouvá. Na dvou místech na pravé straně toku je narušen hlubokými trhlinami. V délce zhruba 90 metrů pak ohrožuje přilehlou cestu z Třebovic do Děhylova. Ostravské komunikace proto zahájily opravu havarijního stavu nejen vozovky, ale i samotného kamenného opevnění břehu řeky.

» více novinek

 

mapa webu