Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Základní poslání společnosti

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Náš příběh začíná již v roce 1964, kdy byla založena příspěvková organizace Ostravské komunikace a začala rozvíjet svou činnost na úseku údržby a oprav mostů a komunikací.

V roce 1998 jsme zahájili novou etapu poskytování profesionálních služeb s orientaci na zákazníka jako Ostravské komunikace, akciová společnost s jediným akcionářem, kterým je Statutární město Ostrava. Pro akcionáře a tedy i pro všechny občany Ostravy plní řadu úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny – od správy veřejného osvětlení, přes rekonstrukce a havarijní opravy vozovek až po zimní údržbu komunikací či starost o hlavní dopravní a přestupní uzel Svinovské mosty.

Jejím posláním a cílem je dosahovat takových hospodářských výsledků, aby nejen opakovaně potvrzovala oprávněnost své samostatné existence, ale vytvářela také zdroje pro technický rozvoj. Společnost funguje s důrazem na plnění stále náročnějších požadavků všech potenciálních odběratelů. S důrazem na konkurenceschopnost všech činností a služeb a zároveň na budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb při poskytování vysoké úrovně služeb.

Jako odpovědný zaměstnavatel si uvědomujeme, že kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

Jsme ekologicky odpovědná společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání a plnění ukazatelů vedoucích k dodržování podnikatelské etiky.

V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové kulturní a sportovní aktivity v regionu.

Jsme progresivní společností, která svůj růst buduje na osobní odpovědnosti managementu i všech zaměstnanců za jakost, a to v celém portfoliu činností.

Strategii společnosti zaměřujeme zejména na:

•             trvalou orientaci na zákazníky

•             prohlubování technické zdatnosti a profesionality našich zaměstnanců

•             na kvalitu poskytovaných služeb

•             inovativní přístup ve stavebně-výrobních i správních činnostech

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

ZÁKAZNÍK

Zákazníkům poskytujeme služby v dohodnuté kvalitě, množství a termínech, při zachování šetrného přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Péči o zákazníky považujeme za základ naší prosperity. Pro statutární město Ostrava a jeho městské obvody nabízíme služby s maximální úsporou časů realizace oprav v rámci vertikální spolupráce za použití in-house výjimky.

TRVALÝ ROZVOJ

Efektivním řízením a trvalým zlepšováním procesů vytváříme zdroje pro dosažení stanovených cílů, rozvoje zaměstnanců, technologií a infrastruktury, zajištění ochrany ŽP, BOZP a přiměřeného zisku.

Při zavádění nových technologií využíváme nejlepších znalostí k dosaženi účinného využití surovin a energií.

ODPOVĚDNOST

Vzděláváním a výcvikem zaměstnanců zvyšujeme jejich znalosti, dovednosti a vědomé přispívání k plnění cílů.

Zajišťujeme plný soulad s legislativou ČR a EU zejména pak v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Držíme certifikáty ISO 9001, 14001 a 45001, díky čemuž máme procesy standardizované a zákazník se může na naše služby vždy spolehnout.

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

16.04.2024

Nové pracovní příležitosti

/ 16.04.2024 /

Přehled volných pracovních míst

16.04.2024

Stavební práce v rámci akce „Souvislá údržba MK ul. Dr. Slabihoudka“ 1. – 4. etapa 15.04.2024 – 18.06.2024

/ 16.04.2024 /

Stavební práce v rámci akce „Souvislá údržba MK ul. Dr. Slabihoudka“ 1. – 4. etapa 15.04.2024 – 18.06.2024

» více novinek

 

mapa webu