Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Základní poslání společnosti

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Náš příběh začíná již v roce 1964, kdy byla založena příspěvková organizace Ostravské komunikace a začala rozvíjet svou činnost na úseku údržby a oprav mostů a komunikací.

V roce 1998 jsme zahájili novou etapu poskytování profesionálních služeb s orientaci na zákazníka jako Ostravské komunikace, akciová společnost s jediným akcionářem, kterým je Statutární město Ostrava. Pro akcionáře a tedy i pro všechny občany Ostravy plní řadu úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny – od správy veřejného osvětlení, přes rekonstrukce a havarijní opravy vozovek až po zimní údržbu komunikací či starost o hlavní dopravní a přestupní uzel Svinovské mosty.

Jejím posláním a cílem je dosahovat takových hospodářských výsledků, aby nejen opakovaně potvrzovala oprávněnost své samostatné existence, ale vytvářela také zdroje pro technický rozvoj. Společnost funguje s důrazem na plnění stále náročnějších požadavků všech potenciálních odběratelů. S důrazem na konkurenceschopnost všech činností a služeb a zároveň na budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb při poskytování vysoké úrovně služeb.

Jako odpovědný zaměstnavatel si uvědomujeme, že kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

Jsme ekologicky odpovědná společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání a plnění ukazatelů vedoucích k dodržování podnikatelské etiky.

V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové kulturní a sportovní aktivity v regionu.

Jsme progresivní společností, která svůj růst buduje na osobní odpovědnosti managementu i všech zaměstnanců za jakost, a to v celém portfoliu činností.

Strategii společnosti zaměřujeme zejména na:

•             trvalou orientaci na zákazníky

•             prohlubování technické zdatnosti a profesionality našich zaměstnanců

•             na kvalitu poskytovaných služeb

•             inovativní přístup ve stavebně-výrobních i správních činnostech

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

ZÁKAZNÍK

Zákazníkům poskytujeme služby v dohodnuté kvalitě, množství a termínech, při zachování šetrného přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Péči o zákazníky považujeme za základ naší prosperity. Pro statutární město Ostrava a jeho městské obvody nabízíme služby s maximální úsporou časů realizace oprav v rámci vertikální spolupráce za použití in-house výjimky.

TRVALÝ ROZVOJ

Efektivním řízením a trvalým zlepšováním procesů vytváříme zdroje pro dosažení stanovených cílů, rozvoje zaměstnanců, technologií a infrastruktury, zajištění ochrany ŽP, BOZP a přiměřeného zisku.

Při zavádění nových technologií využíváme nejlepších znalostí k dosaženi účinného využití surovin a energií.

ODPOVĚDNOST

Vzděláváním a výcvikem zaměstnanců zvyšujeme jejich znalosti, dovednosti a vědomé přispívání k plnění cílů.

Zajišťujeme plný soulad s legislativou ČR a EU zejména pak v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Držíme certifikáty ISO 9001, 14001 a 45001, díky čemuž máme procesy standardizované a zákazník se může na naše služby vždy spolehnout.

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

10.07.2024

V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

/ 10.07.2024 /

V oblíbeném a hojně sportovci i rodinami navštěvovaném Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest, jejichž stav byl před rekonstrukcí neutěšený. Opravený úsek tak zlepší dopravní obslužnost při hospodaření v lese a skýtá i komfortnější prostor pro chodce a cyklisty. Stavební práce provedla společnost Ostravské komunikace, náklady na stavbu činily 8,3 milionu bez DPH. Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost Geoengineering, práce byly realizovány za šest týdnů. Obnovená klíčová lesní dopravní síť v celkové délce 1,71 km propojila obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá.

01.07.2024

Nabídka práce - obsluha parkovacího domu

/ 01.07.2024 /

pracovní příležitosti

» více novinek

 

mapa webu