Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Povinně zveřejněné údaje

1. Název

Ostravské komunikace, a. s.

2. Důvod a způsob založení

Činnosti nutné pro správu a celoroční údržbu komunikací, jejich příslušenství a mostů na území města Ostravy, svěřených Ostravským komunikacím, a. s., do správy statutárním městem Ostrava, jakož i výkon činností dopravně-inženýrských, stavebně inženýrských a projektových a dalších činností. Zabezpečení správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na území Statutárního města Ostravy.

Akciová společnost Ostravské komunikace, a.s. byla založena bez výzvy k upisování akcií Statutárním městem Ostrava se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, IČ: 0084541, zastoupeným primátorem Ing. Evženem Tošenovským jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny sepsané ve formě notářského zápisu dne 17. prosince 1997.

Společnost byla založena za účelem převzetí veškerých činností po příspěvkové organizaci Ostravské komunikace, která v tomto oboru pracovala od doby založení v roce 1964.

3. Organizační struktura

organizační diagram

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

4.3. Úřední hodiny

Po – Pá 7:45 – 13:00

4.4. Telefonní čísla

kontakty

4.5. Adresa internetových stránek

www.okas.cz

4.6. Adresa podatelny

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

4.7. Elektronická adresa podatelny

podatelna@okas.cz

4.8. Datová schránka

muut5qe

5. Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

Měna:                  CZK

Číslo účtu:           86-5225320227/0100

BIC/SWIFT kód:  KOMBCZPPXXX

6. IČO

253 96 544

7. Plátce daně z přidané hodnot

CZ25396544

8. Dokumenty

výroční zprávy

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to na podatelně nebo e-mailem nebo do datové schránky

pravidla pro příjem žádostí ;  postup při vyřizování žádosti o informace

10. Opravné prostředky

Odvolání, stížnost na postup vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

opravné prostředky 

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 B., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s ust. § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

 

11.2. Vydané právní předpisy

Ostravské komunikace, a. s. nevydává žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

sazebník úhrad

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Ostravské komunikace, a. s. neeviduje žádné licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence

Ostravské komunikace, a. s. neposkytla žádné výhradní licence.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

2015   2016   2017   2018   2019   2020

15. Poskytnuté informace

2015:  č.1  č.2 

2016:  č.1 

2017:   č.1   č.2

2018:

2019:   

2020:

2021:   č.1  č.2

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

02.06.2022

Začíná oprava Cingrovy v Ostravě, na Frýdek-Místek povedou objížďky

/ 02.06.2022 /

OSTRAVA, 2. 6. 2022 – Od soboty začínají Ostravské komunikace opravovat Cingrovu ulici nedaleko centra Ostravy.  Úplně ji uzavřou ve směru do Frýdku – Místku. V opačném směru, tedy na centrum Ostravy, zůstává́ komunikace průjezdná. Jezdit se ale bude jen po její jedné polovině.

26.05.2022

Od pondělí 30. 5. se uzavře sjezd z kruhového objezdu v Přívoze na Porubu

/ 26.05.2022 /

Od pondělí 30. 5. se uzavře sjezd z kruhového objezdu v Přívoze na Porubu    OSTRAVA, 26. 5. 2022 – Od pondělního rána (30. 5.) nebudou mít řidiči možnost sjíždět z kruhového objezdu v Ostravě – Přívoze nedaleko nákladového nádraží na směr Poruba, Příbor. Ostravské komunikace zhruba v šest hodin ráno uzavřou sjezdovou jihozápadní rampu a začnou s opravou jejího povrchu. Z mimoúrovňového okružního křížení ulic Místecká a Mariánskohorská se bude tedy dát sjet pouze do tří směrů.

» více novinek

 

mapa webu