Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Nové jméno ve vedení společnosti Ostravské komunikace, a. s.

11.03.2024

Statutární město Ostravy vypsalo letos v lednu výběrové řízení na pozici člena představenstva městské společnosti Ostravské komunikace, a. s. Tříčlenné představenstvo, které představuje hlavní výkonný orgán společnosti, bylo nutné doplnit po avizovaném odchodu Ing. Daniela Lyčky, jenž tuto funkci vykonával déle než 20 let. Rada města na základě výsledku tohoto výběrového řízení rozhodla, že v představenstvu nově usedne Ing. Michal Hrubý.

Hodnotící komise, složená ze zástupců vedení a dalších členů jmenovaných radou města, vybírala ze dvou kandidátů, kteří splňovali požadavky, stanovené k výkonu dané pozice. Uchazeči museli mít ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně, stejně jako nejméně pětiletou praxi v řídící manažerské funkci a schopnost týmové práce. Požadována byla rovněž komunikativní znalost angličtiny, morální bezúhonnost, spolehlivost, flexibilita nebo schopnost analytického i tvůrčího přístupu k řešení problémů. Komise si taktéž od uchazečů nechala předložit jimi vypracované plány koncepce řízení Ostravských komunikací, a. s.

Z dvoukolového výběrového řízení vyšel vítězně právě Michal Hrubý, jehož výběr posléze schválila rada města. Ta zároveň vykonává působnost valné hromady Ostravských komunikací, a. s. (tedy nejvyššího orgánu této společnosti), protože jejich jediným akcionářem je statutární město Ostrava. Rada města v působnosti valné hromady rozhodla, že s účinností od 6. března 2024 začíná Michalu Hrubému, coby novému členu představenstva Ostravských komunikací, jeho funkční období. To podle stanov společnosti trvá 5 let.

Pan Michal Hrubý pracuje ve společnosti Ostravské komunikace, a. s. od roku 2005. Od svého nástupu zde působil na několika pracovních pozicích od technických, až po manažerské. V současnosti zastával funkci provozního náměstka ředitele společnosti.

 

« zpět

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

16.04.2024

Nové pracovní příležitosti

/ 16.04.2024 /

Přehled volných pracovních míst

16.04.2024

Stavební práce v rámci akce „Souvislá údržba MK ul. Dr. Slabihoudka“ 1. – 4. etapa 15.04.2024 – 18.06.2024

/ 16.04.2024 /

Stavební práce v rámci akce „Souvislá údržba MK ul. Dr. Slabihoudka“ 1. – 4. etapa 15.04.2024 – 18.06.2024

» více novinek

 

mapa webu