Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

10.07.2024

V oblíbeném a hojně sportovci i rodinami navštěvovaném Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest, jejichž stav byl před rekonstrukcí neutěšený. Opravený úsek tak zlepší dopravní obslužnost při hospodaření v lese a skýtá i komfortnější prostor pro chodce a cyklisty. Stavební práce provedla společnost Ostravské komunikace, náklady na stavbu činily 8,3 milionu bez DPH. Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost Geoengineering, práce byly realizovány za šest týdnů. Obnovená klíčová lesní dopravní síť v celkové délce 1,71 km propojila obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá.

 

„Součástí prací byla oprava původního odvodnění podél komunikace, která obsáhla pokládku betonových tvarovek i pročištění a prohloubení příkopů. Stávající sjezdy a přejezdy navazujících lesních cest byly zachovány a dosypány štěrkodrtí. Současně byl dle požadavku městského obvodu Stará Bělá upraven stávající přejezd přes odvodňovací žlaby k lokalitě Slučí.  V místě propustku, u přístupu ke studánce Matky Boží, bylo osazeno nové zábradlí pro cyklisty,“ přiblížil Břetislav Riger, náměstek primátora a dodal: „Obnovená komunikace navazuje na síť cyklostezek napříč Moravskoslezským krajem, detailněji jde o cestu ve směru na Krmelín a Hukvaldy.“

 

Před rekonstrukcí byly zmíněné komunikace stiženy výtluky, prasklinami, rozpadal se jejich povrch. V přípravné fázi byly posouzeny dvě možnosti řešení obnovy lesních cest. Horní konstrukční vrstvy komunikací byly odstraněny a nahrazeny krytem zpevněným. Vzhledem k významné oblibě Bělského lesa mezi návštěvníky bude území i nadále zvelebováno.

 

Lesopark, situovaný v blízkosti jednoho z ostravských sídlišť, nabízí možnost pobytu v přírodě. Obnova lesní sítě navázala na vloni dokončený projekt Cesta vody. Místo se záhy po otevření stalo návštěvníky výrazně vyhledávaným. Les je protkán sítí komunikací, zajišťující návštěvníkům sportovně-rekreační využití, v území jsou situovány cyklostezky i turistické trasy. Lesní síť však plní funkci také hospodářskou, území je obhospodařováno společností Ostravské městské lesy a zeleň.

 

Krom zmíněné Cesty vody v lesoparku naleznou návštěvníci množství pramenů, studánku Matky Boží a kapli Panny Marie Lurdské, altány či výukový areál, na okraji lesa se nachází Křížová cesta. Nicméně rekreační funkce Bělského lesa nabývala na významu již s rozvojem města, nárůstu počtu obyvatel od počátku 20. století, cílená podpora rekreační funkce lesa pak byla zahájena v 70. letech. Lesopark Bělského lesa se rozkládá na ploše 160 hektarů v katastru Staré Bělé a Výškovic. K historii území víc https://www.ostravskelesy.cz/kontakty/reviry/revir-stara-bela/.

« zpět

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

10.07.2024

V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

/ 10.07.2024 /

V oblíbeném a hojně sportovci i rodinami navštěvovaném Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest, jejichž stav byl před rekonstrukcí neutěšený. Opravený úsek tak zlepší dopravní obslužnost při hospodaření v lese a skýtá i komfortnější prostor pro chodce a cyklisty. Stavební práce provedla společnost Ostravské komunikace, náklady na stavbu činily 8,3 milionu bez DPH. Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost Geoengineering, práce byly realizovány za šest týdnů. Obnovená klíčová lesní dopravní síť v celkové délce 1,71 km propojila obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá.

01.07.2024

Nabídka práce - obsluha parkovacího domu

/ 01.07.2024 /

pracovní příležitosti

» více novinek

 

mapa webu