Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Dopravně znalostní soutěž

Rok 2020

V listopadu loňského roku vyšla tematická zpráva České školní inspekce (č.j. ČŠIG-5596/19-G2) Dopravní výchova na základních školách ve školním roce 2018/2019. Expertně stanovená průměrná úspěšnost žáků 6. a 9. tříd základních škol (vč. víceletých gymnázií)  byla stanovená na 60 %. Žáci 6. tříd dosáhli průměrné úspěšnosti 49 %, žáci 9. tříd 61 %. Výsledky u žáků 6. tříd jsou neuspokojivé. Analýza dat dále zjistila, že ti úspěšnější žáci uvádějí jako zdroj informací o dopravní výchově vedle školy také rodinu. A protože školy prostřednictvím České školní inspekce dostaly doporučení jak stav zlepšit, nezbývá než prověřit a najít slabá místa vyžadující Vaši pozornost i mezi Vámi (budoucími) rodiči.

Znalosti žáků byly hodnoceny ve čtyřech blocích – bezpečné chování chodce, bezpečné chování cyklisty, řešení dopravních situací v podobě křižovatek a poskytování první pomoci. Do stejných bloků je rozdělen letošní test.

Pokud v textu hovoříme o zákoně, myslíme primárně zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provoze), v plat. zn. Plné znění zákona najdete např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361.

Pokud v textu hovoříme o vyhlášce, myslíme primárně vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, v plat. zn. Plné znění vyhlášky najdete např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294.

 

Úplná pravidla soutěže

Soutěžní otázky

Dopravně znalostní soutěž 2020 byla ukončena k 30. dubnu 2020. Aktuálně si můžete u výše uvedených otázek najít správné odpovědi a zdroje, odkud bylo správné znění odpovědí čerpáno.

Správné odpovědi:  1-C, 2-A, 3-C, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-B, 11-A, 12-C, 13-C, 14-B, 15-C, 16-A

Soutěžní otázky včetně odpovědí

Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

 

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

05.08.2020

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

/ 05.08.2020 /

správce GIS, stavební dělník, stavební dělník, řidič

Autor: Ivan Pekař

01.07.2020

Letní fotografická soutěž

/ 01.07.2020 /

Letní fotografická soutěž

Autor: Ivan Pekař

» více novinek

 

mapa webu